Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
bo dla mnie prawdziwymi ludźmi są szaleńcy ogarnięci szałem życia, szałem rozmowy, chęcią zbawienia, pragnący wszystkiego naraz, ci, co nigdy nie ziewają, nie plotą banałów, ale płoną, płoną, płoną, jak bajeczne race eksplodujące niczym pająki na tle gwiazd, aż nagle strzela niebieskie jądro i tłum krzyczy „oooo"!
— Kerouac, "W drodze"
Reposted frompingwineq pingwineq viavacannes vacannes
8565 bc5b
0223 e7d5 420

besttravelphotos:

Paris, France

Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski - "Z szynką raz!"
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadead-zireael dead-zireael
8452 6e4e 420
Reposted fromtelewizja telewizja viayanek yanek
https://40.media.tumblr.com/206a86b599f6289155da126ba1fc316b/tumblr_nqiq12xRoH1trd142o2_r1_1280.jpg
The Diphylleia Grayi, also known as the Skeleton Flower, is a very unusual plant. Anytime it’s flower petals get wet, they turn from their usual milky white to completely transparent.
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaciarka ciarka
3657 325b 420
Przedwojenny Lwów. 1934.
Reposted frommental-cat mental-cat viaciarka ciarka
4253 6315 420
Był 1 maja 1947 roku, kiedy licząca sobie 23 wiosny Evelyn McHale podczas urodzinowej imprezy swojego ukochanego została poproszona przez niego o rękę. Opuszczając towarzystwo dziewczyna robiła wrażenie bardzo szczęśliwej. Jak wiadomo damskie umysły to maszynki przeczące wszelkim prawom logiki (stąd i powiedzenie, że kobieta zmienną jest). Kiedy McHale dotarła do swego domu w Nowym Jorku, napisała taki list: „Mój narzeczony poprosił mnie, bym poślubiła go w czerwcu. Nie sądzę, abym była dobrą żoną dla kogokolwiek. Będzie mu zdecydowanie lepiej beze mnie.” Następnie wjechała na najwyższy punkt widokowy Empire State Building i skoczyła. Lądując wkomponowała się w limuzynę należącą do oficjeli ONZ. Zdjęcie, które widzicie, wykonał Robert Wiles, przechodzący nieopodal student fotografii. 11 dni później opublikowano je w magazynie LIFE z podpisem „Najpiękniejsze samobójstwo”.
Reposted frommental-cat mental-cat viaciarka ciarka
9505 e5ad 420

Seventeen-year-old Bianca Passarge of Hamburg dresses up as a cat and dances on wine bottles in June 1958. Her performance was based on a dream. She practiced for eight hours a day to do this. (x)

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaink ink
Rozbiór moczu Witkacego. 
Reposted fromciarka ciarka viaink ink
9689 36ab 420

Fratelli Alinari, Palazzo Vecchio e Duomo, Firenze, 1889

Reposted fromink ink
Ja wiem, że takie zjawiska jak my, ludzie bez miejsca, były we wszystkich epokach, ale dziś specjalnie trudno jest w tej formie przeżyć siebie w sposób istotny. Czasem marzę o jakimś salonie z osiemnastego wieku: bredziłbym wtedy o filozofii w sposób niczym nie ukrócony.
— Witkacy
Reposted fromoutcat outcat viaink ink
0818 0b22 420

Członkowie zespołu KISS z rodzicami, 1976 r.

Reposted frommental-cat mental-cat viaink ink
9483 7d62 420
Reposted fromLittleJack LittleJack
Literatura nie jest w ogóle powołaniem, tylko przekleństwem (...) Kiedy zaczyna się czuć to przekleństwo? Wcześnie, straszliwe wcześnie. W czasie, gdy należałoby słusznie żyć jeszcze w spokoju. Człowiek zaczyna czuć się napiętnowany, w zagadkowej sprzeczności z innymi; przepaść (...) dzieląca od ludzi, pogłębia się coraz bardziej. Przychodzi samotność i odtąd nie ma już porozumienia. 
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viapotrzask potrzask
3759 a352 420

Nick Cave and Johnny Cash.

Reposted fromLittleJack LittleJack viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl